Răng trẻ em

– Trẻ em bị sâu răng do bú bình ban đêm

– Trám răng bằng composite

– Trám răng bằng amalgam

– Mão kim loại làm sẵn

– Những trường hợp răng sữa không rụng sau khi răng vĩnh viễn đã mọc hoặc cản trở răng vĩnh viễn mọc lên thì cần phải nhổ

Nha khoa phòng ngừa:

– Trám bít hỗ rãnh phòng ngừa đối với các răng có trũng, rãnh sâu

– Nếu răng sữa mất quá sớm thì nên làm bộ giữ khoảng để giữ chỗ cho các răng vĩnh viến sau này

Hướng dẫn vệ sinh răng miệng:

– Bằng bàn chải

– Bàn chải kẽ răng

– Dùng tăm gỗ

– Chỉ nha khoa