Phục hình cố định

Những trường hợp cần bọc mão:

– Răng sau khi đã nội nha, thân răng giòn, dễ gãy ngang vùng cổ răng

– Răng vỡ lớn không thể trám như bình thường

 – Răng bị nứt

– Lỗ sâu lớn, nằm ở vị trí khó lưu miếng trám

 – Miếng trám lớn dễ vỡ hoặc rơi

– Sâu tái phát dưới bờ viền của mão răng cũ.

– Răng được nội nha, đặt chốt, tái tạo

– Mài nhỏ thân răng để bọc mão

– Gắn mão

Cầu răng – Thực hiện trong  trường hợp:

– Răng bị mất

– Nếu không làm phục hình, lâu ngày răng 2 bên sẽ đổ về phía mất răng, răng đối diện bị trồi

– Mài nhỏ 2 răng 2 bên để làm trụ cầu

– Trước và sau khi gắn cầu răng